Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5521
Назва: Сучасні аспекти боротьби з паразитичними членистоногими у птахівничих підприємствах України
Інші назви: Современные аспекты борьбы с паразитическими членистоногими в птицеводческих предприятиях Украины
Modern aspects of combating harmful arthropods in poultry farms of Ukraine
Автори: Нагорна, Л. В.
Березовський, А. В.
Нечипоренко, О. Л.
Нагорная, Л. В.
Березовский, А. В.
Нечипоренко, А. Л.
Nagorna, L. V.
Berezovsky, A. V.
Nechiporenko, A. L.
Ключові слова: паразитичні членистоногі
птахівництво
інсектоакарицидні засоби
паразитические членистоногие
птицеводство
инсектоакарицидные средства
parasitic arthropods
poultry
inseсtoakaritsid means
Дата публікації: 2016
Видавництво: СНАУ
Бібліографічний опис: Нагорна Л. В. Сучасні аспекти боротьби з паразитичними членистоногими у птахівничих підприємствах України [Електронний ресурс] / Л. В. Нагорна, А. В. Березовський, О. Л. Нечипоренко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 6 (38). - С. 172-175.
Короткий огляд (реферат): У статті наведено дані щодо видових особливостей паразитичної арахноентомофауни, яка реєструється в господарствах України з розведення продуктивної птиці. Висвітлено основні підходи щодо контролю чисельності популяції тимчасових та постійних ектопаразитів, літаючих кровосисних комах в умовах птахівничого сектору. Вказано на переважаючі у кількісному співвідношення види членистоногих. В умовах виробництва доведено, що застосування систематичної ротації інсектоакакрицидних засобів, з урахуванням видової чисельності членистоногих, дозволяє поступово подолати проблему арахноентомозів промислового птахівництва, а при високій популяційній чисельності паразитичних комах звести їх кількість до мінімуму. На підставі отриманих даних, вказані заходи можуть бути запропоновані до включення в комплекс ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться в птахогосподарствах. В статье указаны видовые особенности паразитической арахноэнтомофауны, выделяемой в хозяйствах Украины, что специализируются на разведении продуктивной птицы. Освещены основные подходы относительно контроля численности популяции временных и постоянных эктопаразитов, летающих кровососущих насекомых в условиях птицеводческого сектора агропромышленного комплекса. Описаны превосходящие в количественном соотношении виды членистоногих. В условиях производства использование систематической ротации инсектоакарицидных средств, позволяет постепенно преодолеть проблему арахноэнтомозов промышленного птицеводства. При этом учитывается видовой состав и численность членистоногих. На основании полученных данных, указанные меры могут быть предложены к включению в комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, проводимых в птицеводческих хозяйствах Украины.
Опис: The article features of these types of parasitic arachno entomofauna allocated in Ukraine's farms that specialize in breeding of productive poultry. It highlights the major approaches to controlling population numbers of temporary and permanent ectoparasites, flying blood-sucking insects in a poultry sector of agri-culture. Described in a proportion superior species of arthropods. In terms of production use systematic rota-tion insektoakaritsidnyh funds, it allows gradually overcome the problem of industrial poultry arahnoentomo-zov. This takes into account the species composition and abundance of arthropods. Based on these data, these measures may be proposed for inclusion in the range of animal health activities conducted in poultry farms in Ukraine.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5521
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
47.pdf919,56 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.