Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5570
Назва: Фармако-токсикологічна оцінка препарату «ФлайСтоп»
Інші назви: Фармако-токсикологическая оценка препарата «ФлайСтоп»
Pharmaco-toxicological assessment of "FlayStop" drug
Автори: Фотіна, Т. І.
Нагорна, Л. В.
Нечипоренко, О. Л.
Бабарук, А. В.
Фотина, Т. И.
Нагорная, Л. В.
Нечипоренко, А. Л.
Бабарук, А. В.
Fotina, T. I.
Nagorna, L. V.
Nechiporenko, A. L.
Babaruk, A. V.
Ключові слова: птахівництво
місцево-подразнююча дія
шкірний покрив
птицеводство
местно-раздражающее действие
кожный покров
poultry
locally irritating
skin
Дата публікації: 2016
Видавництво: СНАУ
Бібліографічний опис: Фармако-токсикологічна оцінка препарату «ФлайСтоп» [Електронний ресурс] / Т. І. Фотіна, Л. В. Нагорна, О. Л. Нечипоренко, А. В. Бабарук // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2016. - Вип. 11 (39). - С. 176-179.
Короткий огляд (реферат): У статті наведено результати досліджень місцево-подразнюючої дії нового інсектоакарицидного препарату «ФлайСтоп», на основі синтетичного піретроїду цифлутрину, виробництва ПАТ «ВНП Укрзооветпромпостач». Встановлено, що препарат у досліджуваних концентраціях впродовж періоду спостереження не проявив місцево-подразнюючої дії при аплікації на непошкоджений шкірний покрив кролів. Не встановлено також і токсичного впливу нативного препарату «ФлайС-топ» при аплікації в аналогічних умовах. При дослідженні препарату в аналогічних концентраціях щодо можливості спричиняти місцево-подразнюючу дію на слизову оболонку ока кролів визначено, що нанесення нативного препарату спричиняло до появи незначного почервоніння слизової оболонки та прояву сльозотечі, які зникали без стороннього втручання на другу добу спостереження. В статье приведены результаты исследований местно-раздражающего действия нового инсектоакарицидного препарата «ФлайСтоп», на основе синтетического пиретроида цифлутрин производства ОАО «ПНП Укрзооветпромпостач». Установлено, что, на протяжении периода наблюдения, препарат в исследуемых концентрациях не проявил местно-раздражающего действия при аппликации на неповрежденные кожные покровы кроликов. Не установлено также и токсического воздействия нативного препарата «ФлайСтоп» при аппликации в аналогичных условиях. При исследовании препарата в аналогичных концентрациях относительно возможности оказывать местно-раздражающее действие на слизистую оболочку глаза кроликов определено, что нанесение нативного препарата вызывало появление незначительных покраснений слизистой оболочки и проявление слезотечения, которые исчезали без постороннего вмешательства на вторые сутки наблюдения.
Опис: The article presents the results of research locally new inseсtoakariсid preparation "FlayStop", a syn-thetic pyrethroid cyfluthrin production of "Ukrzoovetprompostach". It was established that, during the obser-vation period, the preparation concentrations in the study did not show local-irritating when applied to intact skin of rabbits. Not well established and the toxic effects of native preparation "FlayStop" when applied under similar conditions. In the study of the preparation in a similar concentration on the possibility of providing local irritant effect on the mucous membrane of the eyes of rabbits determined that the application of the preparation led to the emergence of native minor redness of the mucous membrane and the manifestation of tearing, which disappeared with out any intervention on the second day of observation.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5570
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
43.pdf846,58 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.