Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5716
Назва: Корекція активності лужної фосфатази у індиків вітаміном С
Інші назви: Коррекция активности щелочной фосфатазы у индеек витамином С
Correction activity of alkaline phosphatase in turkey vitamin C
Автори: Камбур, М. Д.
Лівощенко, Є. М.
Лівощенко, Л. П.
Камбур, М. Д.
Ливощенко, Е. М.
Ливощенко, Л. П.
Kambur, M. D.
Livoschenko, E. M.
Livoschenko, L. P.
Ключові слова: індичата
кров
лужна фосфатаза
индюшата
кровь
щелочная фосфатаза
turkeys
blood
alkaline phosphatase
Дата публікації: 2017
Видавництво: СНАУ
Бібліографічний опис: Камбур М. Д. Корекція активності лужної фосфатази у індиків вітаміном С [Електронний ресурс] / М. Д. Камбур, Є. М. Лівощенко, Л. П. Лівощенко // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Ветеринарна медицина" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2017. - Вип. 1 (40). – С. 23-26.
Короткий огляд (реферат): В статті наведені данні, що до корекції показників лужної фосфатази у індичат 10-ти, 20-ти та 30-ти добового віку після дії теплового подразника. Була визначена активність лужної фосфатази під дією високої температури і вітаміну С. В наших дослідах застосування вітаміну С з метою корекції природної резистентності організму у індиків сприяло підвищенню активності лужної фосфатази вже натретю добу досліджень. На 15-ту добу активність даного ферменту у дослідної птиці залишалася вірогідно вищою, ніж у контрольних індиків (Р<0,05 і Р<0,01). Протилежну динаміку змін активності лужної фосфатази у крові дослідних індичат ми спостерігали після дії температурного подразника на тлі застосування вітаміну С. Температурний подразник суттєво знижував активність даного ферменту. Лише на сьому добу досліджень вітамін С нівелює дію даного подразника і відновлює його активність до показника індичат контрольної групи. В статье приведены данные, о коррекции показателей щелочной фосфатазы у индюшат 10-ти, 20-ти и 30-ти суточного возраста после воздействия теплового раздражителя. Был определен уровень активности щелочной фосфатазы под действием высокой температуры и витамина С. В наших опытах применение витамина С с целью коррекции естественной резистентности в организме индеек способствовало повышению активности щелочной фосфатазы уже на третьи сутки исследований. На 15-е сутки активность данного фермента у подопытной птицы оставалась достоверно выше, чем у индеек контрольных групп (Р<0,05 и Р<0,01). Противоположную динамику изменений активности щелочной фосфатазы в крови подопытных индюшат мы наблюдали после воздействия температурного раздражителя на фоне применения витамина С. Температурный раздражитель существенно снижал активность данного фермента. Только на седьмые сутки исследований витамин С нивелирует действие данного раздражителя и восстанавливает его активность к показателю индюшат контрольной группы.
Опис: The article presents data that the correction performance of alkaline phosphatase in turkeypoults 10, 20 and 30 days old after the action of heats timulus. It was determined by alkaline phosphatase activity under high temperature and vitamin C. In our experiments, the use of vitamin C to correct the natural resistance of the organismin Turkey contributed to increased activity of alkaline phosphatase on the third day research. On the 15 th day of enzyme activity in experimental birds remained significantly higher than in the control turkeys (P<0.05 and P<0.01). The opposite dynamic changes of alkaline phosphatase in the blood of experimental turkeys we observed after exposure to temperature stimulus during treatment with vitamin C. The temperature stimuli significantly reduced the activity of the enzyme. Only on the seventh day study vitamin C neutralizes the effect of the stimulus and restoresits activity to that of poults control group.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5716
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
6.pdf856,47 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.