Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/5761
Назва: Використання інсектицидів на посадках картоплі
Інші назви: Использование инсектицидов на посадках картофеля
Using of insecticides on planting potatoes
Автори: Дубовик, В. І.
Дубовик, О. О.
Дубовик, В. И.
Дубовик, О. А.
Dubovik, V.
Dubovik, O.
Ключові слова: картопля
інсектициди
діюча речовина
картофель
инсектициды
действующее вещество
potato
insecticides
active ingredient
Дата публікації: 2017
Видавництво: СНАУ
Бібліографічний опис: Дубовик В. І. Використання інсектицидів на посадках картоплі [Електронний ресурс] / В. І. Дубовик, О. О. Дубовик // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Агрономія і біологія" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2017. - Вип. 2 (33). – С. 35-39.
Короткий огляд (реферат): Розглядається сучасний асортимент інсектицидів різних хімічних груп, рекомендованих до застосування на картоплі. За результатами досліджень встановлено найбільш поширені діючі речовини, наведена оцінка сучасному асортименту інсектицидних препаратів, рекомендованих до застосування на картоплі проти колорадського жука. Для подальшого утримання чисельності колорадського жука на низькому рівні необхідно поряд із широким використанням стійких сортів застосовувати системні інсектициди, чергуючи препарати на основі імідаклоприду з препаратами на основі тіаметоксаму, клотинадиму, тіаклоприду чи комбінованими препаратами. Щоб уникнути формування резистентності до системних інсектицидів на стійких сортах картоплі доцільно періодично (раз на 2-3 роки) застосовувати інгібітори синтезу хітину (тефлубензурону, новалурону та ін.), високоефективні і проти лускокрилих фітофагів, що пошкоджують картоплю. Репелентно на цих шкідників діють препарати на основі тіаметоксаму (Актара 25 WG, Актара 240 SC, Енжіо 247 SC), що заслуговує на увагу для розробки інтегрованих систем захисту картоплі від комплексу шкідників. Рассматривается современный ассортимент инсектицидов разных химических групп, которые рекомендованы к применению на картофеле. В результате исследований установлено наиболее распространенные действующие вещества. Дана оценка современному ассортименту инсектицидных препаратов, рекомендованных к применению на картофеле против колорадского жука. Для дальнейшего контроля численности колорадского жука на низком уровне необходимо наряду с широким использованием устойчивых сортов применять системные инсектициды, чередуя препараты на основе имидаклоприда с препаратами на основе тиаметоксама, клотинадима, тиаклоприда или комбинированными препаратами. Чтобы избежать формирования резистентности к системным инсектицидам на устойчивых сортах картофеля необходимо периодически (раз в 2-3 года) применять ингибиторы синтеза хитина (тефлубензурон, новалурон и др.), высокоэффективные и против чешуйчатокрылых фитофагов, которые повреждают картофель. Репелентно на этих вредителей действуют препараты на основе тиаметоксама (Актара 25 WG, Актара 240 SC, Енжио 247 SC), что заслуживает внимания для разработки интегрированных систем защиты картофеля от комплекса вредителей.
Опис: A modern assortment of insecticides of different chemical groups is considered, which are recommended for use on potatoes. It was founf the most common active ingredients. Estimation is given to a modern assortment of insecticides recommended for use on potatoes against the Colorado beetle. For further maintenance Colorado beetle population at a low level is necessary, along with the extensive use of resistant varieties systemic insecticides applied alternating drugs based on imidacloprid preparations based tiametoksam, klotynadym, thiacloprid or combination therapy. To avoid formation of resistance to systemic insecticides resistant varieties appropriate periodic (every 2-3 years) use of chitin synthesis inhibitors (teflubenzuron, novaluron et al.), highly effective against lepidopteron herbivores which damage potato. Washing these pests are preparations based tiametoksam (Aktara 25 WG, Aktara 240 SC, Enzhio 247 SC), which deserves special attention for the development of integrated security systems of complex potato pests.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/5761
Розташовується у зібраннях:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
8.pdf203,31 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.