Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6104
Назва: Профілактика ембріональної смертності у корів
Інші назви: Профилактика эмбриональной смертности у коров
Prevention of embryonic mortality in cattle
Автори: Травецький, Михайло Олександрович
Краєвський, Аполлінарій Йосипович
Мусієнко, Юрій Володимирович
Травецкий, Михаил Александрович
Краевский, Аполлинарий Иосифович
Мусиенко, Юрий Владимирович
Travetsky, Mikhail Alexandrovich
Kraєvsky, Apollinaris Iosiphovich
Musienko, Yuriy Vladimirovich
Ключові слова: ембріональна смертність
анафродизія
сурфагон
эмбриональная смертность
анафродизия
сурфагон
embryonic mortality
anaphrodisia
surfahon
Дата публікації: 2017
Видавництво: Львівський НУВМБ
Бібліографічний опис: Травецький М. О. Профілактика ембріональної смертності у корів [Електронний ресурс] / М. О. Травецький, А. Й. Краєвський, Ю. В. Мусієнко // Вісник Львівського НУВМБ. – Сер. "Ветеринарні науки". – Львів, 2017. – Т. 19, № 77. – С. 200-203.
Короткий огляд (реферат): У статті проведено аналіз наукових даних та власних досліджень щодо вивчення та обґрунтування профілактичної ефективності кетопрофену при ембріональній смертності у корів за синхронізації еструсу залежно від тривалості періоду після родів. Відомо, що у корів за спонтанного відновлення статевої циклічності після отелення за наступної її синхронізації утворюються менші жовті тіла, хоча запліднюваність їх вища, ніж у тварин без відновлення статевої циклічності після родів перед синхронізацією еструсу. Застосування коровам з невеликими жовтими тілами нестероїдних протизапальних препаратів інгібує вироблення простагландину F2α слизовою оболонкою матки через блокування циклогенази ІІ типу. Стимуляцію та синхронізацію статевої циклічності проводили сурфагоном і естрофаном та на 10 день осіменяли корів. Тваринам дослідних підгруп на 11 день після осіменіння вводили у лікувальній дозі нестероїдний протизапальний препарат аініл. Профілактичне щодо ембріональної смертності застосування аінілу після осіменіння корів за попередньої синхронізації еструсу сприяє підвищенню запліднюваності тварин загалом на 7,3%. Проведен анализ научных данных и собственных исследований по изучению и обоснованию профилактической эффективности кетопрофена при эмбриональной смертности у коров при синхронизации эструса в зависимости от продолжительности периода после родов. Известно, что у коров при спонтанном восстановлении половой цикличности после отела после последующей ее синхронизации образуются небольшие желтые тела, хотя оплодотворяемость их выше, чем у животных без восстановления половой цикличности после родов перед синхронизацией эструса. Применение коровам с небольшими желтыми телами нестероидных противовоспалительных препаратов ингибирует выработку простагландина F2α слизистой оболочкой матки из-за блокирования циклогеназы II типа. Стимуляцию и синхронизацию половой цикличности проводили сурфагоном и естрофаном и на 10 день осеменяли коров. Животным опытных подгрупп на 11 день после осеменения вводили в лечебной дозе нестероидный противовоспалительный препарат аинил. Профилактическое по отношению к эмбриональной смертности применение аинила после осеменения коров при предварительной синхронизации эструса способствует повышению оплодотворяемости животных в среднем на 7,3%. Такое влияние нестероидных противовоспалительных препаратов на фертильность коров в зависимости от периода после отела может указывать на предупреждение эмбриональной смертности у животных с восстановленной половой цикличностью после родов независимо от этиологии образования желтого тела при спонтанном проявлении полового.
Опис: The article analyzes the scientific data and own research on study and formulation the preventive efficacy of ketoprofen during embryonic mortality in cows for estrus synchronization, depending on the duration of the period after birth. It is known that in cows at spontaneous recovery of sexual cyclicity after calving for its next synchronization form smaller corpus luteum, although their fertilization is higher than in animals without sexual cyclical recovery after giving birth to synchronize estrus. The application for cows with small yellow bodies of NSAIDs inhibit the production of prostaglandin F2α by uterine lining through blocking Cyclogenesis of type II. Stimulation and sexual cyclical synchronization was performed using surfagon and estrofan and at the 10th day cows were inseminated. Animals of the experimental subgroups at the 11th day after insemination were injected in therapeutic dose NSAIDs ainil. The prophylactic use of ainil towards embryonic mortality after insemination of cows for previous estrus synchronization promotes animal insemination by average of 7.3%. Such effect of NSAIDs on cows fertilization depending on the period after calving can point to the prevention of fetal death in animals with restored sex cycles after calving regardless the cause of the formation of the corpus luteum at spontaneous manifestation of the sexual cycle or estrus synchronization.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/6104
Розташовується у зібраннях:Статті, тези доповідей

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
stattya Musienko.pdf393,04 kBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.