Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6232
Title: Дослідження показників безпечності напівфабрикату з молюска прісноводного під час зберігання
Other Titles: Исследование показателей безопасности полуфабриката из моллюсков пресноводных во время хранения
Research of safety indicators of the semi-fabricate with the precious molustable at the time of storage
Authors: Головко, М. П.
Головко, Т. М.
Геліх, А. О.
Головко, Н. П.
Головко, Т. Н.
Гелих, А. А.
Golovko, M.
Golovko, T.
Helikh, A.
Keywords: термін зберігання
прісноводний молюск
срок хранения
пресноводный моллюск
shelf life
freshwater mossels
Issue Date: 2017
Citation: Головко М. П. Дослідження показників безпечності напівфабрикату з молюска прісноводного під час зберігання [Електронний ресурс] / М. П. Головко, Т. М. Головко, А. О. Геліх // II Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні аспекти розвитку обладнання харчової і готельної індустрії в умовах сучасності» до 85-річчя Таврійського державного агротехнологічного університету та 50-річчя Харківського державного університету харчування та торгівлі. – Мелітополь, 2017. – С. 67.
Abstract: Одним з найбільш важливих факторів, які впливають на якість продуктів є здатність зберігати якісні характеристики під час всього терміну зберігання. Враховуючи, що заморожені напівфабрикати є виробами з тривалим терміном зберігання, необхідно було встановити комплекс можливих змін в процесі зберігання, а також дослідження харчової та біологічної цінності. Для проведення експерименту були виготовлені зразки напівфабрикатів по розробленій технологічній схемі (у попередніх дослідженнях). Одним из наиболее важных факторов, влияющих на качество продуктов является способность сохранять качественные характеристики во время всего срока хранения. Учитывая, что замороженные полуфабрикаты являются изделиями с длительным сроком хранения, необходимо было установить комплекс возможных изменений в процессе хранения, а также исследования пищевой и биологической ценности. Для проведения эксперимента были изготовлены образцы полуфабрикатов по разработанной технологической схеме (в предыдущих исследованиях).
Description: One of the most important factors affecting the quality of products is the ability to maintain quality characteristics throughout the shelf life. Considering that frozen semi-finished products are products with a long shelf life, it was necessary to establish a set of possible changes in the process of storage, as well as research on food and biological value. For the experiment samples of semi-finished products were made according to the developed technological scheme (in previous studies).
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6232
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.