Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/6320
Title: Порівняльна оцінка тракторів з різним типом рушіїв при оранці грунтів
Other Titles: Сравнительная оценка тракторов с различным типом двигателей при вспашке почв
Comparative estimation of tractors with different types of propulsion systems when plowing the soils
Authors: Мікуліна, Марина Олександрівна
Барабаш, Григорій Іванович
Микулина, Марина Александровна
Барабаш, Григорий Иванович
Mikulina, Marina Aleksandrovna
Barabash, Grigory Ivanovich
Keywords: орні агрегати
трактори
двигун
пахотные агрегаты
тракторы
двигатель
axial aggregates
tractors
engine
Issue Date: 2018
Citation: Мікуліна М. О. Порівняльна оцінка тракторів з різним типом рушіїв при оранці грунтів [Електронний ресурс] / М. О. Мікуліна, Г. І. Барабаш // Збірник тез по матеріалах міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні розробки в аграрній сфері», (Харків, 28-29листопада 2018 р.) / Навчально-науковий інститут мехатроніки і систем менеджменту ; Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2018. – С. 108.
Abstract: У статті досліджено, що в даній ситуації перевагу слід віддати агрегату, де в якості енергетичного засобу використовується гусеничний трактор, оскільки в нього кращі техніко-експлуатаційні та техніко-економічні показники. В статье исследовано, что в данной ситуации предпочтение следует отдать агрегата, где в качестве энергетического средства используется гусеничный трактор, поскольку у него лучшие технико-эксплуатационные и технико-экономические показатели.
Description: It is researched that in this situation the advantage should be given to the unit where the crawler tractor is used as a power tool, since it has the best technical and operational and technical and economic indicators.
URI: http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/6320
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТЕЗА 2.pdf348,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.