Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/655
Title: Епізоотологічні та правові аспекти пероральної вакцинації проти сказу дикої фауни
Other Titles: Эпизоотологическое и правовые аспекты пероральной вакцинации против бешенства дикой фауны
Authors: Кассіч, В. Ю.
Скибицький, В. І.
Фотіна, Т. І.
Волосянко, О. В.
Ничик, С. А.
Камбур, М. Д.
Ребенко, Г. І.
Фотін, А. І.
Фотіна, Г. А.
Кассич, В. Ю.
Скибицкий, В. Г.
Фотина, Т. И.
Волосянко, Е. В.
Нычик, С. А.
Камбур, М. Д.
Ребенко, Г. И.
Фотин, А. И.
Фотина, А. А.
Kasich, V. Y.
Skibitsky, V. G.
Fotina, T. I.
Volosyanko, E. V.
Nychik, S. A.
Kambur, M. D.
Rebenko, G. I.
Fotin, A. I.
Fotina, A. A.
Keywords: мікробіологія
вірусологія
інфекційні хвороби тварин
микробиология
вирусология
инфекционные болезни животных
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Епізоотологічні та правові аспекти пероральної вакцинації проти сказу дикої фауни [Електронний ресурс] / В. Ю. Кассіч, В. Г. Скибицький, Т. І. Фотіна [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 63-65.
Abstract: Розповсюдження антирабічної вакцини «Броварабіс V-RG» для пероральної імунізації дикої фауни здійснюється із розрахунку 15-20 доз на км2 і більше в залежності від епізоотичної ситуації та щільності популяції тварин. Застосування вакцини з використанням авіації на території Тростянецького району з розрахунку більше 40 доз на км2 виявилoсь ефективним, в результаті чого на території району випадків сказу протягом 2009 року не зареєстровано. Распространение антирабической вакцины «БРОВАРАБИС V-RG» для пероральной иммунизации дикой фауны осуществляется из расчета 15-20 доз на км2 и более в зависимости от эпизоотической ситуации и плотности популяции животных. Применение вакцины с использованием авиации на территории Тростянецкого района из расчета более 40 доз на км2 виявилoсь эффективным, в результате чего на территории района случаев бешенства в течение 2009 года не зарегистрировано.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/655
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1312.pdf283,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.