Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/664
Title: Частота субклінічних абортів у корів залежно від стану статевих органів перед осіменінням
Other Titles: Частота субклинических абортов у коров в зависимости от состояния половых органов перед осеменением
Authors: Кургуз, М. М.
Краєвський, А. Й.
Кургуз, М. М.
Краевский, А. Й.
Kurguz, М. М.
Kraevskiy, A. Y.
Keywords: хірургія
акушерство
тваринництво
хирургия
акушерство
животноводство
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Кургуз М. М. Частота субклінічних абортів у корів залежно від стану статевих органів перед осіменінням [Електронний ресурс] / М. М. Кургуз, А. Й. Краєвський // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 114-116.
Abstract: Вивчено поширення субклінічних абортів у корів залежно від стану статевих органів перед осіменінням. Було встановлено, що запліднюваність корів з підвищеним вмістом лейкоцитів в мазках із слизу шийки матки при першому осіменінні майже в 2 рази менша, ніж тварин, в мазках яких лейкоцити виявляли в поодиноких випадках або були відсутні доведено, що у корів з підвищеним вмістом лейкоцитів у мазках цервікального слизу перед осіменінням в подальшому відмічали зниження запліднюваності і підвищення частоти субклінічних абортів. Изучено распространение субклинических абортов у коров в зависимости от состояния половых органов перед осеменением. Было установлено, что оплодотворяемость коров с повышенным содержанием лейкоцитов в мазках из слизи шейки матки при первом осеменении почти в 2 раза меньше, чем животных, в мазках которых лейкоциты проявляли в единичных случаях или отсутствовали доказано, что у коров с повышенным содержанием лейкоцитов в мазках цервикальной слизи перед осеменением в дальнейшем отмечали снижение оплодотворяемости и повышение частоты субклинических абортов.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/664
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
41.pdf331,75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.