Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/667
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorСтрєльнікова, Н. О.-
dc.contributor.authorКраєвський, А. Й.-
dc.contributor.authorНичик, С. А.-
dc.contributor.authorЛадика, Л. М.-
dc.contributor.authorСтрельникова, Н. А.-
dc.contributor.authorКраевский, А. Й.-
dc.contributor.authorНычик, С. А.-
dc.contributor.authorЛадыка, Л. М.-
dc.contributor.authorStrelnikova, N. A.-
dc.contributor.authorKraevskiy, A. Y.-
dc.contributor.authorNychik, S. A.-
dc.contributor.authorLadyka, L. M.-
dc.date.accessioned2012-12-05T11:10:30Z-
dc.date.available2012-12-05T11:10:30Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationВплив віку першого отелення на відтворну здатність та молочну продуктивність корів [Електронний ресурс] / Н. О. Стрельнікова, А. Й. Краєвський, С. А. Ничик [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 120-123.uk_UK
dc.identifier.urihttp://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/667-
dc.description.abstractВивчено вплив віку першого осіменіння та отелення на подальшу відтворну здатність та продуктивність тварин. Доведено, що технологія вирощування телиць має забезпечити досягнення параметрів фізіологічної зрілості телиць перед першим осіменінням, що в подальшому сприятиме збереженню відтворної функції і молочної продуктивності впродовж тривалого періоду використання тварин. Изучено влияние возраста первого осеменения и отела на дальнейшую воспроизводительную способность и продуктивность животных. Доказано, что технология выращивания телок должно обеспечить достижение параметров физиологической зрелости телок перед первым осеменением, что в дальнейшем будет способствовать сохранению воспроизводительной функции и молочной продуктивности на протяжении длительного периода использования животных.uk_UK
dc.publisherСумський національний аграрний ун-тuk_UK
dc.subjectхірургіяuk_UK
dc.subjectакушерствоuk_UK
dc.subjectтваринництвоuk_UK
dc.subjectхирургияuk_UK
dc.subjectакушерствоuk_UK
dc.subjectживотноводствоuk_UK
dc.titleВплив віку першого отелення на відтворну здатність та молочну продуктивність корівuk_UK
dc.title.alternativeВлияние возраста первого отела на воспроизводительную способность и молочную продуктивность коровuk_UK
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf515,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.