Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/667
Title: Вплив віку першого отелення на відтворну здатність та молочну продуктивність корів
Other Titles: Влияние возраста первого отела на воспроизводительную способность и молочную продуктивность коров
Authors: Стрєльнікова, Н. О.
Краєвський, А. Й.
Ничик, С. А.
Ладика, Л. М.
Стрельникова, Н. А.
Краевский, А. Й.
Нычик, С. А.
Ладыка, Л. М.
Strelnikova, N. A.
Kraevskiy, A. Y.
Nychik, S. A.
Ladyka, L. M.
Keywords: хірургія
акушерство
тваринництво
хирургия
акушерство
животноводство
Issue Date: 2011
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Вплив віку першого отелення на відтворну здатність та молочну продуктивність корів [Електронний ресурс] / Н. О. Стрельнікова, А. Й. Краєвський, С. А. Ничик [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного ун-ту : науковий журнал. – Сер. «Ветеринарна медицина» / Сумський НАУ. – Суми, 2011. – Вип.2(29). – С. 120-123.
Abstract: Вивчено вплив віку першого осіменіння та отелення на подальшу відтворну здатність та продуктивність тварин. Доведено, що технологія вирощування телиць має забезпечити досягнення параметрів фізіологічної зрілості телиць перед першим осіменінням, що в подальшому сприятиме збереженню відтворної функції і молочної продуктивності впродовж тривалого періоду використання тварин. Изучено влияние возраста первого осеменения и отела на дальнейшую воспроизводительную способность и продуктивность животных. Доказано, что технология выращивания телок должно обеспечить достижение параметров физиологической зрелости телок перед первым осеменением, что в дальнейшем будет способствовать сохранению воспроизводительной функции и молочной продуктивности на протяжении длительного периода использования животных.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/667
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43.pdf515,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.