Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/732
Title: Штам Campylobacter jejuni subspeсies jejuni C.2008 для виготовлення імунобіологічних препаратів
Other Titles: Штамм Campylobacter jejuni subspecies jejuni C.2008 для изготовления иммунобиологических препаратов
Authors: Касяненко, Оксана Іванівна
Фотіна, Тетяна Іванівна
Касьяненко, Оксана Ивановна
Фотина, Татьяна Ивановна
Kаsjanenko, O. I.
Fotina, T. I.
Keywords: ветеринарна мікробіологія
біотехнології
ветеринарная микробиология
биотехнологии
Issue Date: 10-Aug-2011
Publisher: Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (УКРПАТЕНТ)
Citation: Штам Campylobacter jejuni subspeсies jejuni C.2008 для виготовлення імунобіологічних препаратів [Електронний ресурс] : пат. 62017 Україна : МПК С12N 1/20 (2006.01) / Касяненко О. І., Фотіна Т. І. ; заявник та патентовласник Сумський НАУ. - № u 2011 00255 ; заявл. 10.01.2011 ; опубл. 10.08.2011, Бюл. № 15.
Abstract: Штам Campylobacter jejuni subspeсies jejuni C.2008 для виготовлення імунобіологічних препаратів, який здатний до прискореного росту, високого накопичення бактеріальної маси та в РА не дає перехрестних реакцій з гетерологічними культурами (сальмонелами, шигелами і стафілококами), що депоновано за № 478 у Депозитарії Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів (м. Київ). Штамм Campylobacter jejuni subspeсies jejuni C.2008 для изготовления иммунобиологических препаратов, который способен к ускоренному росту, высокого накопления бактериальной массы и в РА не дает перекрестных реакций с гетерологичных культурами (сальмонеллы, шигеллы и стафилококками), что депонировано за № 478 в Депозитарии Государственного научно -контрольного института биотехнологии и штаммов микроорганизмов (г. Киев).
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/732
Appears in Collections:Патенти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1466.pdf198,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.