Please use this identifier to cite or link to this item: http://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/809
Title: Біологічна хімія
Other Titles: Биологическая химия
Authors: Кіндя, Валерій Ілліч
Божко, Наталія Володимирівна
Киндя, Валерий Ильич
Божко, Наталья Владимировна
Kinda, V. I.
Bozhko, N. V.
Issue Date: 2012
Publisher: Сумський національний аграрний ун-т
Citation: Біологічна хімія [Електронний ресурс] : методичні вказівки щодо виконання практичних занять за темою: «Нуклеїнові кислоти»для студентів 3 курсу, що навчаються за напрямом підготовки 6.051701 "Харчові технології та інженерія" денної форми навчання / укл.: В. І. Кіндя, Н. В. Божко. – Суми, 2012. – 16 с.
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на надання методичної допомоги студентам під час вивчення теми «Нуклеїнові кислоти» та проведення практичних занять, формування у студентів знань щодо будови та властивостей нуклеїнових кислот, вивчення будови ДНК та РНК, ознайомлення із їх властивостями. Методические указания направлены на оказание методической помощи студентам при изучении темы «Нуклеиновые кислоты» и проведения практических занятий, формирование у студентов знаний по строению и свойствам нуклеиновых кислот, изучение строения ДНК и РНК, ознакомления с их свойствами.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/809
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2519.doc564 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.