Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1475
Title: Світовий молочний ринок: стан та перспективи
Other Titles: Всемирный молочный рынок: состояние и перспективы
Authors: Ладика, В. І.
Ладыка, В. И.
Ladyka, V. I.
Маслак, О. М.
Маслак, А. Н.
Maslak, А. N.
Keywords: молочний сектор
молочний сектор
цінова ситуація
ценовая ситуация
Issue Date: 2009
Publisher: Видавничий дім «Юнівест Медіа»
Citation: Ладика В. І. Світовий молочний ринок: стан та перспективи [Електронний ресурс] / В. І. Ладика, О. М. Маслак // Пропозиція: Інформаційний щомісячник. Український журнал з питань агробізнесу. - К., 2009. – № 3. – С. 42-43.
Abstract: Світовий ринок молока та молочної продукції не одне десятиліття характеризується стійкою тенденцією до зростання обсягів виробництва. Найвагоміший вплив на цінову ситуацію світового ринку молока та молокопродукції мали країни Океанії та Європи. Тому ціни зовнішньоторговельних операцій цих країн найкраще відображають цінову ситуацію на світовому ринку.
Description: Мировой рынок молока и молочной продукции не одно десятилетие характеризуется устойчивой тенденцией к росту объемов производства. Весомое влияние на ценовую ситуацию мирового рынка молока и молочной продукции имели страны Океании и Европы. Поэтому цены внешнеторговых операций этих стран лучше отражают ценовую ситуацию на мировом рынке.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1475
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Світовий молочний ринок.pdf60,49 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.