Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/3140
Title: Контроль мікробіологічної безпеки продукції птахівництва
Other Titles: Контроль микробиологической безопасности продукции птицеводства.
Control of microbiological safety of poultry products
Authors: Касяненко, О. І.
Фотіна, Т. І.
Прошина, А. І.
Собина, М. М.
Фотіна, Г. А.
Касьяненко, О. И.
Фотина, Т. И.
Прошина, А. И.
Собина, М. М.
Фотина, А. А.
Kasyanenko, O. I.
Fotina, T. I.
Proshina, A. I.
Sobina, M. M.
Fotina, А. А.
Keywords: мікробіальні дослідження
м’ясо птиці
ветеринарно-санітарні вимоги
микробиальные исследования
мясо птицы
ветеринарно-санитарные требования
microbial research
poultry
veterinary and sanitary requirements
Issue Date: 2015
Publisher: Сумський національний аграрний університет
Citation: Касяненко О. І. Контроль мікробіологічної безпеки продукції птахівництва [Електронний ресурс] / О. І. Касяненко, Т. І. Фотіна, А. І. Прошина [та ін.] // Вісник Сумського національного аграрного університету : науковий журнал. - Сер. "Ветеринарна медицина" / Сумський національний аграрний університет. - Суми : СНАУ, 2015. - Вип. 7 (37). - С. 85-89.
Abstract: У статті представлені результати мікробіологічних досліджень м’яса птиці, що надходить для реалізації на агропродовольчі ринки. Визначено рівні ізоляції мікроорганізмів із тушок птиці за різного термічного стану і технологічної обробки. Встановлено, що мікробіологічні показники безпеки м’яса птиці досліджуваних зразків не відповідає ветеринарно-санітарним вимогам, а м'ясо птиці потенційно може бути джерелом харчових токсикоінфекцій і токсикозів у споживачів. В статье представленны результаты микробиологических исследований мяса птицы, которое поступает для реализации на агропродовольственные рынки. Определенно уровни изоляции микроорганизмов из тушек птицы при различных термических состояниях и технологической обработке. Установлено, что микробиологические показатели безопасности мяса птицы исследуемых образцов не отвечает ветеринарно-санитарным требованиям, а м'ясо птицы потенциально может быть источником пищевых токсикоинфекций и токсикозив у потребителей.
Description: The results of microbiological researches of carcasses of poultry of different producers of market are presented in the article. It is set that the microflora of the probed standards falls short of veterinary-sanitary requirements. Realization carcasses enter poultry which potentially can be the source of risk of appearance of food toxicoinfektions and toxicosis for an user.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/3140
Appears in Collections:Науковий журнал "Вісник СНАУ"Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.