Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4308
Title: Перспективи застосування пробіотиків у ветеринарній медицині
Other Titles: Перспективы применения пробиотиков в ветеринарной медицине
Prospects for the use of probiotics in veterinary medicine
Authors: Улько, Л. Г.
Фотіна, Т. І.
Улько, Л. Г.
Фотина, Т. И.
Ulko, L. G.
Fotinа, T. I.
Keywords: пробіотик
телята
травлення
пробиотик
телята
пищеварения
probiotic
calves
digestion
Issue Date: 2015
Publisher: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Citation: Улько Л. Г. Перспективи застосування пробіотиків у ветеринарній медицині [Електронний ресурс] / Л. Г. Улько, Т. І. Фотіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Мультипробіотики в профілактиці та лікуванні найбільш поширених захворювань»,(м. Київ,4-6 вересня 2015 р.). – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2015. - С. 45.
Abstract: Використання пробіотику «Імунобактерин Л» сприяє активізації процесів травлення, в результаті чого збільшуються середньодобові прирости живої маси, підвищується збереження поголів'я і ефективність вирощування молодняку. Препарат «Імунобактерин Л» посилює синтез загального білка та білкових фракцій сироватки крові, що відповідно активізує процеси нормалізації pH крові, транспорту біологічно активних речовин до тканин і органів та підвищує неспецифічну резистентність організму молодняку. Использование пробиотика «Имунобактерин Л» способствует активизации процессов пищеварения, в результате чего увеличиваются среднесуточные приросты живой массы, повышается сохранность поголовья и эффективность выращивания молодняка. Препарат «Имунобактерин Л» усиливает синтез общего белка и белковых фракций сыворотки крови, соответственно активизирует процессы нормализации pH крови, транспорта биологически активных веществ к тканям и органам и повышает неспецифическую резистентность организма молодняка.
Description: The use of probiotic "Imunobakteryn L" promotes activation of the digestive system, resulting in increased average daily live weight, increased efficiency and conservation of livestock rearing. The drug "Imunobakteryn L" increases the synthesis of total protein and protein fractions of blood serum that activates processes in accordance normalize blood pH, transport biologically active substances to the tissues and organs and increases non-specific resistance of the organism young.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4308
Appears in Collections:Статті, тези доповідейItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.