Browsing by Author Агаджанова, С. В.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 21  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2018Using blockchain technology for E-learningTolbatov, A. V.; Ahadzhanova, S. V.; Viunenko, A. B.; Tolbatov, V. A.; Толбатов, А. В.; Агаджанова, С. В.; В’юненко, О. Б.; Толбатов, В. А.; Толбатов, А. В.; Агаджанова, С. В.; Вьюненко, А. Б.; Толбатов, В. А.
2017Актуальні питання побудови системи моніторингу дистанційної освіти аграрних ВНЗАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Agazhanova, S. V.
2018Впровадження системи управління якістю дистанційного навчання в аграрному ЗВОАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.
2017Впровадження технологій дистанційного навчання в навчальний процес аграрного ВНЗ з використанням багатоагентних системАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.
2013Досвід використання e-learning технологій для підвищення якості процесу навчання в аграрному ВНЗ.Агаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Agadzhanova, S. V.
2015Досвід впровадження технологій дистанційного навчання у вищій аграрній школіАгаджанова, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Толбатов, А. В.; Зоренко, О. І.; Барченко, Н. Л.; Логвіненко, В. Г.; Толбатов, В. А.; Толбатов, С. В.; Агаджанова, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Толбатов, А. В.; Зоренко, О. И.; Барченко, Н. Л.; Логвиненко, В. Г.; Толбатов, В. А.; Толбатов, С. В.; Ahadzhanova, S . V .; Ahadzhanov - Gonsales, K . H .; Tolbatov, A . V .; Zorenko, O . I .; Barchenko, N . L .; Lohvinenko, V . H .; Tolbatov, V . A .; Tolbatov, S . V .
2012Дослідження можливостей підвищення ефективності підсистеми планування галузі рослинництва підприємства на базі впровадження АРМ-технологіїАгаджанова, С. В.; Бортник, Н. П.; Агаджанова, С. В.; Бортник, Н. П.; Agadganova, S. V.; Bortnik, N. P.
2020Еволюція підсистеми дистанційного навчання Сумського НАУ в умовах глобальної пандемії COVID-19Агаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.
2013Електронне навчання як засіб підвищення ефективності процессу навчання у вищій школі.Агаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Agadzhanova, S. V.
2010Комп’ютерізація університету: підхід до проектування мультимедійної лекціїЛавров, Є. А.; Логвіненко, В. Г.; Агаджанова, С. В.; Лавров, Е. А.; Логвиненко, В. Г.; Агаджанова, С. В.; Lavrov, E. A.; Logvinenko, V. G.; Agadganova, S. V.
2017Моделювання в освіті. Стан. Проблеми. ПерспективиКів, А. Ю.; Семеріков, С. О.; Соловйов, В. М.; Холмс, С.; Шумейко, О. О.; Агаджанова, С. В.; Бурачек, В. Р.; Віхрова, О. В.; В‘юненко, О. Б.; Гадецька, З. М.; Данильчук, Г. Б.; Зінонос, Н. О.; Корольський, В. В.; Логвіненко, В. Г.; Орищенко, В. Г.; Соловйова, В. В.; Сологуб, А. І.; Таваліка, Л. Д.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Хараджян, Н. А.; Шокалюк, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Бобилєв, Д. Є.; Іскандарова, А.; Маркова, О. М.; Моісеєнко, М. В.; Мукосєєнко, О. А.; Попель, М. В.; Сологуб, А. А.; Кив, А. Ю.; Семериков, С. О.; Соловьйов, В. М.; Холмс, С.; Шумейко, О. О.; Агаджанова, С. В.; Бурачек, В. Р.; Вихрова, О. В.; Вьюненко, А. Б.; Гадецкая, З. М.; Данильчук, Г. Б.; Зинонос, Н. О.; Корольський, В. В.; Логвиненко, В. Г.; Орищенко, В. Г.; Соловьёва, В. В.; Сологуб, А. І.; Тавалика, Л. Д.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Хараджян, Н. А.; Шокалюк, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Бобилев, Д. Є.; Искандарова, А.; Маркова, О. М.; Моисеенко, М. В.; Мукосеенко, О. А.; Попель, М. В.; Сологуб, А. А.; Kiv, A. Yu.; Semerikov, S. O.; Solovyov, V. M.; Holmes, S.; Shumeyko, O. O.; Agadzhanova, S. V.; Burachek, V. R.; Vikhrova, O. V.; Viunenko, O. B.; Gadetskaya, Z. M.; Danilchuk, G. B.; Zinonos, N. O.; Korolsky, V. V.; Logvinenko, V. G.; Orishchenko, V. G.; Solovyova, V. V.; Sologub, A. І.; Tavalika, L. D.; Tolbatov, A. V.; Tolbatov, V. A.; Kharadzhyan, N. A.; Shokalyuk, S. V.; Agadzhanov-Gonzalez, K. H.; Bobilev, D. E.; Iskandarova, A.; Markova, O. M.; Moiseenko, M. V.; Mukoseenko, O. A.; Popel, M. V.; Sologub, A. A.
2020Особливості моніторингу якості ІТ-підготовки студентів-землевпорядниківАгаджанова, С. В.; Логвіненко, В. Г.; Агаджанова, С. В.; Логвиненко, В. Г.; Ahadzhanova, S. V.; Logvinenko, V. G.
2017Особливості створення інформаційно-освітнього середовища в природничих університетахАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.
2018Перспективи використання технології Blockchain в закладах вищої освітиАгаджанова, С. В.; В’юненко, О. Б.; Толбатов, А. В.; Толбатовa, О. О.; Агаджанова, С. В.; Вьюненко, А. Б.; Толбатов, А. В.; Толбатовa, Е. А.; Ahadzhanova, S. V.; Viunenko, O. B.; Tolbatov, A. V.; Tolbatova, O. O.
2020Побудова інтелектуальних систем моніторингу сільського господарства на основі IOTАгаджанова, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; В’юненко, О. Б.; Гнатюк, С. А.; Курило, А. А.; Сидоренко, В. Н.; Сотниченко, Ю. А.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Толбатов, С. В.; Шандиба, А. Б.; Агаджанова, С. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Вьюненко, А. Б.; Гнатюк, С. А.; Курило, А. А.; Сидоренко, В. Н.; Сотниченко, Ю. А.; Толбатов, А. В.; Толбатов, В. А.; Толбатов, С. В.; Шандыба, А. Б.; Agadjanova, S. V.; Agadjanov-Gonzalez, K. H.; Viunenko, O. B.; Gnatyuk, S. A.; Kurilo, A. A.; Sidorenko, V. N.; Sotnichenko, Yu. A.; Tolbatov, A. V.; Tolbatov, V. A.; Tolbatov, S. V.; Shandyba, A. B.
2019Роль інформаційних технологій в проведенні реінжинірингу бізнес процесів підприємстваАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.
2019Роль інформаційних технологій в проведенні реінжинірингу бізнес процесів підприємстваАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Ahadzhanova, S. V.
2016Сучасне інформаційне освітнє середовище та його застосування в професійній аграрній освітіАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Agazhanova, S. V.
2015Удосконалення планування виробництва продукції рослинництва на базі інформаційних технологійАгаджанова, С. В.; Агаджанова, С. В.; Agadzhanova, S. V.
2017Функції, основні складові та особливості моніторингу дистанційної освіти в ВНЗАгаджанова, С. В.; В'юненко, О. Б.; Толбатов, А. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Агаджанова, С. В.; Вьюненко, А. Б.; Толбатов, А. В.; Агаджанов-Гонсалес, К. Х.; Agadzhanova, S. V.; Viunenko, O. B.; Tolbatov, A. V.; Agadzhanov-Gonsales, K. H.