Browsing by Author Кожушко, Н. С.

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
2019Influence of Agrotechnical Measures on the Quality of Feed of Legume-Grass MixturesKarbivska, U. M.; Butenko, A. O.; Masyk, I. M.; Kozhushko, N. S.; Dubovyk, V. I.; Kriuchko, L. V.; Onopriienko, V. P.; Onopriienko, I. M.; Khomenko, L. M.; Карбівська, У. М.; Бутенко, А. О.; Масик, І. М.; Кожушко, Н. С.; Дубовик, В. І.; Крючко, Л. В.; Онопрієнко, В. П.; Онопрієнко, І. М.; Хоменко, Л. М.; Карбивская, У. М.; Бутенко, А. А.; Масик, И. Н.; Кожушко, Н. С.; Дубовик, В. И.; Крючко, Л. В.; Оноприенко, В. П.; Оноприенко, И. Н.; Хоменко, Л. Н.
2015Адаптивні реакції нематодостійких сортів картоплі на різні агроекологічні умови формування врожайності та якостіКожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Kozhushko, N. S.; Sakhoshko, N. N.
2014Ефективність селекції картоплі на посухостійкістьКожушко, Н. С.; Пискун, Г. І.; Колядко, І. І.; Сахошко, М. М.; Савченко, П. В.; Кожушко, Н. С.; Пискун, Г. И.; Колядко, И. И.; Сахошко, Н. Н.; Савченко, П. В.; Kozhushko, N. S.; Piskun, G. I.; Kolyadko, I. I.; Sakhoshko, N. N.; Savchenko, P. V.
2011Концепція розвитку галузі картоплярства Сумської області на період до 2015 рокуКожушко, Н. С.; Оничко, В. І.; Ільченко, О. В.; Сахошко, М. М.; Кожушко, Н. С.; Онычко, В. И.; Ильченко, О. В.; Сахошко, Н. Н.; Kozhushko, N. S.; Onichko, V. I.; Ilchenko, O. V.; Sahoshko, M. M.
2014Напрями вирішення проблеми глободерозу картоплі в північно–східному регіоні УкраїниСігарьова, Д. Д.; Кожушко, Н. С.; Бучик, С. В.; Сільчак, Н. Я.; Сигарева, Д. Д.; Кожушко, Н. С.; Бучик, С. В.; Сильчак, Н. Я.; Sіgareva, D. D.; Kozhushko, N. S.; Buchik, S. V.; Sіlchak, N. Y.
2012Науково-методичне забезпечення вирощування насіннєвого матеріалу нематодостійких сортів картопліКожушко, Н. С.; Оничко, В. І.; Бердін, С. І.; Сахошко, М. М.; Кожушко, Н. С.; Онычко, В. И.; Бердин, С. И.; Сахошко, М. М.; Kozhushko, N. C.; Onichko, V. I.; Berdin, S. I.; Sahoshko, M. M.
2010Наукові основи селекції картоплі на придатність до механізованого виробництваКожушко, Н. С.; Гончаров, М. Д.; Кожушко, Н. С.; Гончаров, Н. Д.; Kozhushko, N. S.; Goncharov, N. D.
2015Нематодостійкі сорти картоплі та реалізація їх генетичного потенціалу в північному Лісостепу УкраїниКожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Савченко, П. В.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Савченко, П. В.; Kozhushko, N. S.; Sahoshko, N. N.; Savchenko, P. V.
2016Нематодостійкі сорти картоплі та удосконалення елементів їх насінництва в північному Лісостепу УкраїниКожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Kozhushko, N. S.; Sahoshko, N. N.
2011Нові сорти картоплі сумської селекціїКожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Kozhushko, N. S.; Sakhoshko, M. M.
2017Оцінка потомства картоплі в селекції на якістьКожушко, Н. С.; Завора, Я. О.; Кожушко, Н. С.; Завора, Я. А.; Kozhushko, N. S.; Zavora, Y. A.
2016Оцінка селекційного матеріалу картоплі на лежкоздатністьКожушко, Н. С.; Завора, Я. А.; Кожушко, Н. С.; Завора, Я. А.; Kozhushko, N.; Zavora, Y.
2017Перспективи виробничого використання нових сортів картоплі Гончарівська й Смуглянка в умовах північно-східного Лісостепу УкраїниКожушко, Н. С.; Завора, Я. А.; Авраменко, В. І.; Сахошко, М. М.; Кожушко, Н. С.; Завора, Я. А.; Авраменко, В. И.; Сахошко, Н. Н.; Kozhushko, N. S.; Zavora, Ya. A.; Avramenko, V. I.; Sahoshko, N. N.
2019Перспективи практичного використання нових державних сортових ресурсів картоплі у північно-східному Лісостепу УкраїниКожушко, Неллі Семенівна; Сахошко, Микола Миколайович; Баштовий, Микола Григорович; Смілик, Дмитро Віталійович; Авраменко, Вікторія Ігорівна; Дегтярьов, Олексій Миколайович; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Баштовой, Н. Г.; Смилык, Д. В.; Авраменко, В. И.; Дегтярёв, А. Н.; Kozhushko, N. S.; Sakhoshko, М. М.; Bashtovyi, M. G.; Smilyk, D. V.; Avramenko, V. І.; Dehtiarov, О. М.
2011Продуктивний потенціал сортів картоплі селекції СНАУ в умовах північно-східного Лісостепу УкраїниКожушко, Н. С.; Сумець, Ю. І.; Дігтярьов, В. М.; Кожушко, Н. С.; Сумец, Ю. И.; Дегтярев, В. Н.; Kozhushko, N. S.; Sumec, Y. I.; Degtyarev, V. N.
2012Селекція сортів картоплі на якістьКожушко, Н. С.; Гончаров, М. Д.; Кожушко, Н. С.; Гончаров, Н. Д.; Kozhushko, N. S.; Goncharov, N. D.
2020Споживча якість перспективних гібридів картоплі (Solanum tuberosum L.)Кожушко, Н. С.; Сахошко, М. М; Бердін, С. І.; Баштовий, М. Г.; Смілик, Д. В.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Бердин, С. И.; Баштовой, Н. Г.; Смилык, Д. В.; Kozhushko, N. S.; Sakhoshko, M. M.; Berdin, S. I.; Bashtovyi, M. H.; Smilyk, D. V.
2012Формування сортових ресурсів картоплі для північного Лісостепу УкраїниКожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Дігтярьов, В. М.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Дегтярев, В. Н.; Kozhushko, N. S.; Sahoshko, M. M.; Degtyarev, V. N.
2016Чинники впливу на схожість ботанічного насіння при вирощуванні сіянців картопліКожушко, Н. С.; Пономаренко, М. Г.; Кожушко, Н. С.; Пономаренко, М. Г.; Kozhushko, N.; Ponomarenko, M.
2013Інтенсивність формування продуктивності сортів картоплі сумської селекціїКожушко, Н. С.; Сахошко, М. М.; Савченко, П. В.; Кожушко, Н. С.; Сахошко, Н. Н.; Савченко, П. В.; Kozhushko, N. S.; Sahoshko, M. M.; Savchenko, P. V.