Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/2576
Назва: Фізико-хімічний склад козячого молока за умов проведення моніторингових досліджень його якості на Сході України
Інші назви: Физико-химический состав козьего молока в условиях проведения мониторинговых исследований его качества на востоке Украины.
Physical and chemical composition of goat milk in the researchs conditions quality monitoring in the east of Ukraine
Автори: Ладика, Л. М.
Шаповалов, С. О.
Фотіна, Т. І.
Кисельов, О. Б.
Калашніков, В. О.
Рижкова, Т. М.
Ладыка, Л. Н.
Шаповалов, С. О.
Фотина, Т. И.
Киселёв, О. Б.
Калашников, В. О.
Рыжкова, Т. Н.
Ladyka, L. M.
Shapovalov, S. O.
Fotina, T. I.
Kiselev, O. B.
Kalashnikov, V. O.
Ryzhkova, T. N.
Ключові слова: фізико-хімічні властивості
моніторинг
кози
физико-химические свойства
мониторинг
кози
physical and chemical
monitoring
goat
Дата публікації: 2014
Видавництво: Національна академія аграрних наук України
Бібліографічний опис: Фізико-хімічний склад козячого молока за умов проведення моніторингових досліджень його якості на Сході України [Електронний ресурс] / Л. М. Ладика, С. О. Шаповалов, Т. І. Фотіна [та ін.] // Науково-технічний бюлетень інституту біології тварин і державного науково-дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та кормових добавок. - Львів : Національна академія аграрних наук України, 2014. - С. 27-34.
Короткий огляд (реферат): В статті наведені дані щодо моніторингових досліджень по встановленню референтних фізичних, технологічних, хімічних показників молока кіз, які дають змогу більш варіативно запроваджувати схеми розведення, спрямовані на поліпшення якості молока. Встановлені коефіцієнти перерахунку показників молока (щодо фракцій казеїну) від масової частки загального протеїну, які можуть використовуватися молокопереробниками за умов використання молока кіз у сироварінні. Встановлений референтний рівень сечовини для молока кіз, який складав у середньому 38 мг/дм', може бути застосований як маркер протеїнового метаболізму в організмі кіз. У результаті експериментальних досліджень встановлена точка замерзання натурального молока кіз у Східному регіоні України, яка становить мінус 0,557 С, яка може бути використана для ідентифікації фальсифікації молока кіз водою. В статье приведены данные о мониторинговых исследованиях по установлению референтных физических, технологических, химических показателей молока коз, позволяющие более вариативно вводить схемы разведения, направленные на улучшение качества молока. Установлены коэффициенты пересчета показателей молока (по фракциям казеина) от массовой доли общего протеина, которые могут использоваться молокопереработчнками при использовании молока коз в сыроварении. Установлен референтный уровень мочевины для молока коз, который составлял в среднем 38 мг дмЗ, может быть применен в качестве маркера протеинового метаболизма в организме коз. В результате экспериментальных исследований установлена точка замерзания натурального молока коз в Восточном регионе Украины, которая составляет минус 0,557 С и может быть использована для идентификации фальсификации молока коз водой.
Опис: The article presents data about the monitoring of research on establishment of reference physical, technological, chemical indicators of goats milk allowing more variably administered schemes breeding to improve the quality of milk installed conversion factors of milk (casein fractions) from the mass fraction of total protein can be used by milk processors in using goat's milk in cheese making. Set the reference level of urea for goats milk which averaged 38 dm 3, can be used as a marker for protein metabolism in goats. In experimental studies established the freezing point natural milk goats in the Eastern region of Ukraine, which is minus 0.557 0C and can be used to identify falsification goat milk with water.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/2576
Розташовується у зібраннях:Статті, тези доповідей

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
Л. М. Ладика Фізико-хімічний склад козячого молока.pdf1,01 MBAdobe PDFПереглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.