Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11272
Title: Шляхи удосконалення системи безпечності на м’ясопереробному підприємстві
Other Titles: Ways to improve the safety system at a meat processing enterprise
Authors: Болгова, Н. В.
Шурубей, Д. С.
Соколенко, В. В.
Bolhova, N. V.
Shurubey, D. S.
Sokolenko, V. V.
Keywords: система безпечності
м’ясо
ККТ
safety system
meat
ККТ
Issue Date: 2023
Publisher: НУХТ
Citation: Болгова Н. В. Шляхи удосконалення системи безпечності на м’ясопереробному підприємстві [Електронний ресурс] / Н. В. Болгова, Д. С. Шурубей, В. В. Соколенко // Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції : програма та тези матеріалів ХI Міжнародної науково-технічної конференції, (Київ, 7 листопада 2023 р.). – К. : НУХТ, 2023. – С. 269-270.
Abstract: Спільна робота підприємства, зовнішніх консультантів та впровадження інновації допоможуть будь-якому підприємству покращити виробництво, збільшити ефективність та забезпечити високу якість продукції, що є ключовим для приваблення та утримання клієнтів в сучасному ринковому середовищі.
Description: The joint work of the enterprise, external consultants and the implementation of innovation will help any enterprise to improve production, increase efficiency and ensure high quality of products, which is the key to attracting and retaining customers in the modern market environment.
URI: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11272
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Н.В. Болгова, Д.С. Шурубей, В.В. Соколенко .pdf298,87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.