Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/1845
Title: Особливості управління маркетинговою діяльністю в аграрних підприємствах
Other Titles: Особенности управления маркетинговой деятельностью в аграрных предприятиях
The features of marketing activities in agricultural enterprises
Authors: Дубовик, С. Г.
Щербак, О. Г.
Дубовик, С. Г.
Щербак, О. Г.
Dubovik, S. G.
Shcherbak, O. G.
Keywords: маркетингова діяльність
ефективність
сільськогосподарське підприємство
маркетинговая деятельность
эффективность
сельскохозяйственное предприятие
marketing activities
efficiency
agricultural enterprise
Issue Date: 2013
Publisher: Аналітичний центр «Нова Економіка»
Citation: Дубовик С. Г. Особливості управління маркетинговою діяльністю в аграрних підприємствах [Електронний ресурс] / С. Г. Дубовик, О. Г. Щербак // Макроекономічні проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку : ХХVI Міжнародна науково-практична конференція, (м. Київ, 11-12 жовтня 2013р.). - К. : Аналітичний центр «Нова Економіка», 2013. - С. 17-19.
Abstract: Здійснюється обґрунтування комплексу заходів з удосконалення діючої системи сільськогосподарського маркетингу для гнучкого пристосування діяльності сільськогосподарських товаровиробників до умов ринкового середовища. Осуществляется обоснование комплекса мероприятий по совершенствованию действующей системы сельскохозяйственного маркетинга для гибкого приспособления деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей к условиям рыночной среды.
Description: The study is carried out a set of measures to improve the current system of agricultural marketing for flexible adjustment of agricultural producers to the market environment.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/1845
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_Управління_маркетинг_діяльністю.pdf270,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.