Підручники та навчальні посібники Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45
Issue DateTitleAuthor(s)
2021Електронна бухгалтеріяПлаксієнко, Валерій Якович; Назаренко, Інна Миколаївна; Гаркуша, Сергій Анатолійович; Жадько, Костянтин Степанович; Plaksiienko, Valerii; Nazarenko, Inna; Harkusha, Serhii; Zhadko, Kostiantyn
2020Зведення і монтаж будівель та спорудТеліченко, Олександр Іванович; Нагорний, Микола Васильович; Теличенко, Александр Иванович; Нагорный, Николай Васильевич; Telichenko, Alexander Ivanovich; Nagorny, Mykola Vasyliovych
2021Посібник з питань практичної реалізації FSC® національного стандарту системи ведення лісового господарства для УкраїниКравець, Павло Васильович; Бондарук, Георгій Володимирович; Волосянчук, Роман Тарасович; Кременецька, Євгенія Олексіївна; Оборська, Алла Едуардівна; Ковалишин, Володимир Романович; Павліщук, Оксана Петрівна; Розвод, Сергій Володимирович; Царук, Олег Іванович; Кравец, Павел Васильевич; Бондарук, Георгий Владимирович; Волосянчук, Роман Тарасович; Кременецкая, Евгения Алексеевна; Оборская, Алла Эдуардовна; Ковалишин, Владимир Романович; Павлищук, Оксана Петровна; Розвод, Сергей Владимирович; Царук, Олег Иванович; Kravets, Pavlo Vasyl’ovych; Bondaruk, Georgiy Volodymyrovych; Volosianchuk, Roman Tarasovych; Kremenetska, Evgeniia Оleksiivna; Oborska, Alla Eduardivna; Kovalyshyn, Volodymyr Romanovych; Pavlishchiuk, Oksana Petrivna; Rozhvod, Sergiy Volodymyrovych; Tsaruk, Oleg Ivanovych
2020Методичні рекомендації щодо виділення ліній пшениці з груповою стійкістю до хвороб, які є носіями пшенично-житніх транслокаційВласенко, В. А.; Осьмачко, О. М.; Бакуменко, О. М.; Власенко, В. А.; Осьмачко, Е. Н.; Бакуменко, О. Н.; Vlasenko, V. A.; Osmachko, O. M.; Bakumenko, O. M.
2020Маркетингове ціноутворення. Теоретичні основиМакаренко, Наталія Олексіївна; Лишенко, Маргарита Олександрівна; Макаренко, Наталия Алексеевна; Лышенко, Маргарита Александровна; Makarenko, Nataliya Oleksiivna; Lyshenko, Margarita Oleksandrivna
2020Декоративна дендрологія. Ч. 1 : Морфологія рослин PINOPHYTA (Голонасінні)Кохановський, Володимир Максимович; Мельник, Тетяна Іванівна; Коваленко, Ігор Миколайович; Мельник, Андрій Васильович; Кохановский, Владимир Максимович; Мельник, Татьяна Ивановна; Коваленко, Игорь Николаевич; Мельник, Андрей Васильевич; Kokhanovsky, Vladimir Maximovich; Melnyk, Tetyana Ivanivna; Kovalenko, Igor Nikolaevich; Melnyk, Andriy Vasyliovych
2018Атлетична гімнастика – оздоровчі заняттяХарченко, Сергій Миколайович; Матлаш, Віталій Анатолійович; Ліфінцев, Іван Дмитрович; Самохвалова, Ірина Юріївна; Харченко, Сергей Николаевич; Матлаш, Виталий Анатольевич; Лифинцев, Иван Дмитриевич; Самохвалова, Ірина Юріївна; Kharchenko, S.; Matlash, V.; Lifintsev, I.; Samokhvalova, I.
2019Природно-заповідний фонд Сумської області : атлас-довідникБойченко, Руслан Вікторович; Вертель, Владислав Вікторович; Карлюкова, Олена Юріївна; Бойченко, Руслан Викторович; Вертель, Владислав Викторович; Карлюкова, Елена Юрьевна; Boychenko, Ruslan Viktorovych; Vertel, Vladislav Viktorovich; Karliukova, Olena Yuriyivna
2020Лабораторна справа в агрономіїКоваленко, І. М.; Кандиба, Н. М.; Рожкова, Т. О.; Крючко, Л. В.; Бакуменко, О. М.; Коваленко, В. М.; Верещагін, І. В.; Данильченко, О. М.; Коваленко, И. Н.; Кандиба, Н. Н.; Рожкова, Т. А.; Крючко, Л. В.; Бакуменко, О. Н.; Коваленко, В. Н.; Верещагін, И. В.; Данильченко, О. Н.; Kovalenko, I. M.; Kandyba, N. M.; Rozhkova, T. O.; Kryuchko, L. V.; Bakumenko, O. M.; Kovalenko, V. M.; Vereshchagin, I. V.; Danilchenko, O. M.
2018Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведенняКоваленко, Ігор Миколайович; Коваленко, Игорь Николаевич; Kovalenko, Igor Nikolaevich
2013Декоративна дендрологіяКохановський, В. М.; Коваленко, І. М.; Кохановский, В. М.; Коваленко, И. Н.; Kohanovskiy, V. M.; Kovalenko, I. M.
2015Екологічна фізіологія рослинСкляр, Вікторія Григорівна; Злобін, Юліан Андрійович; Скляр, Виктория Григорьевна; Злобин, Юлиан Андреевич; Skliar, Viktoriia Hryhorivna; Zlobin, Yulian Andreyevich
2015Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини-
2016Цивільне процесуальне право УкраїниБондаренко-Зелінська, Н. Л.; Гетманцев, А. О.; Гетманцев, О. В.; Запара, С. І.; Кармаза, О. О.; Кіріяк, О. В.; Курило, М. П.; Мельник, Я. Я.; Паскар, А. Л.; Стрілько, В. Ю.; Феннич, В. П.; Ясинок, М. М.; Бондаренко-Зелинская, Н. Л.; Гетманцев, А. О.; Гетманцев, О. В.; Запара, С. И.; Кармаза, О. О.; Кирияк, О. В.; Курило, Н. П.; Мельник, Я. Я.; Паскар, А. Л.; Стрилько, В. Ю.; Феннич, В. П.; Ясинок, М. М.; Bondarenko-Zielinska, N. L.; Getmantsev, А. О.; Getmantsev, O. V.; Zapara, S. I.; Karmaza, О. О.; Kіrіyak, O. V.; Kurilо, N. P.; Melnik, Y. Y.; Pascar, A. L.; Strilko, V. Y.; Fennich, V. P.; Yasinok, М. М.
2016Трансформація світогляду в добу Відродження і Реформації (з автентичними текстами праць Юрія Дрогобича в українському перекладі)Вандишев, Валентин Миколайович; Вандышев, Валентин Николаевич; Vandyshev, Valentine NIkolaevich
2016Энциклопедия питания в 10 т. Т. 9 : Основы лечебного и лечебно-профилактического питанияДуденко, Нина Васильевна; Павлоцкая, Лариса Федоровна; Шильман, Лев Залманович; Горбань, Виктор Григорьевич; Серик, Максим Леонидович; Дуденко, Ніна Василівна; Павлоцька, Лариса Федірівна; Шильман, Лев Залманович; Горбань, Віктор Григорович; Серик, Максим Леонидович; Dudenko, Nina Vasilivna; Pavlotska, Larisa Federivna; Shilman, Lev Zalmanovich; Horban, Virtor Grigorovich; Serik, Maksim Leonidovich
2016Випускна бакалаврська роботаШильман, Лев Залманович; Обозна, Маргарита Василівна; Бідюк, Дмитро Олегович; Перцевой, Федір Всеволодович; Лозинська, Інна Віталіївна; Шильман, Лев Залманович; Обозная, Маргарита Васильевна; Бидюк, Дмитрий Олегович; Перцевой, Федор Всеволодович; Лозинская, Инна Витальевна; Shilman, Lev Zalmanovich; Obozna, Margarita Vasilivna; Bidyuk, Dmitro Olegovich; Pertsevoy, Fedir Vsevolodovich; Lozinska, Inna Valentinovna
2014Технологические процессы предприятий питанияШильман, Лев Залманович; Шильман, Лев Залманович; Shilman, Lev Zalmanovich
2016Технология кулинарной продукцииШильман, Лев Залманович; Шильман, Лев Залманович; Shilman, Lev Zalmanovich
2011Програма розвитку скотарства Сумського регіону на 2011–2020 рокиЛадика, В. І.; Хмельничий, Л. М.; Салогуб, А. М.; Івченко, В. М.; Гребеник, Г. М.; Ладыка, В. И.; Хмельничий, Л. М.; Салогуб, А. Н.; Ивченко, В. Н.; Гребеник, Г. Н.; Ladyka, V. I.; Khmel'nichiy, L. M.; Salogub, A. N.; Ivchenko, V. N.; Grebenik, G. N.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 45