Please use this identifier to cite or link to this item: https://repo.snau.edu.ua:8080/xmlui/handle/123456789/4753
Title: Вплив часу теплової обробки м’якого тіла молюска роду Anodonta на його консистенцію
Other Titles: Влияние времени тепловой обработки мягкого тела моллюска рода Anodonta на его консистенцию
The influence of the time of the health processing of the big blood Anodonta's mileship on its consistency
Authors: Головко, М. П.
Головко, Т. М.
Геліх, А. О.
Головко, Н. П.
Головко, Т. Н.
Гелих, А. А.
Golovko, N.
Golovko, T.
Gelikh, А.
Keywords: прісноводні двостулкові молюски роду Anodonta
ступінь пенетрації м’якого тіла
напівфабрикат варено-заморожений
пресноводные двустворчатые моллюски рода Anodonta
степень пенетрации мягкого тела
полуфабрикат варено-замороженный
freshwater bivalve mussels of genus Anodonta
penetration degree of soft PE
semi-finished cooked boiled-frozen
Issue Date: 2017
Publisher: Харківський державний університет харчування та торгівлі
Citation: Головко М. П. Вплив часу теплової обробки м’якого тіла молюска роду Anodonta на його консистенцію [Електронний ресурс] / М. П. Головко, Т. М. Головко, А. О. Геліх // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : проблеми, перспективи, ефективність : міжнародна науково-практична конференція. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 174-175.
Abstract: Визначено вологоутримуючу здатність та рН двостулкових прісноводних молюсків роду Anodonta півночі України. Проведено дослідження динаміки змін білка, вологи, маси, а також вплив зміни ступеня пенетрації м’якого тіла прісноводних молюсків роду Anodonta в процесі термічної обробки на органолептичні властивості напівфабрикату з його використанням. На основі отриманих даних обґрунтовано технологію напівфабрикату варено-замороженого. Определены структурно-механические свойства двустворчатых пресноводных моллюсков рода Anodonta севера Украины. Проведено исследование динамики изменений белка, влаги, массы, а также влияние изменения степени пенетрации мягкого тела пресноводных моллюсков рода Anodonta в процессе термической обработки на органолептические свойства полуфабриката с его использованием. На основе полученных данных обоснована технология полуфабриката варено-замороженного.
Description: Вплив часу теплової обробки м’якого тіла молюска роду Anodonta на його консистенцію [Електронний ресурс] / М. П. Головко, Т. М. Головко, А. О. Геліх // Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі : проблеми, перспективи, ефективність : міжнародна науково-практична конференція. – Харків : ХДУХТ, 2017. – С. 174-175.
URI: http://repo.sau.sumy.ua/handle/123456789/4753
Appears in Collections:Статті, тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
теза на конф 50-тиріччя.pdf363,27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.